Är den akademiska friheten hotad?

Datum: onsdag 7 oktober kl. 11-12
Plats: Webinarium via Zoom

Här kan du se webinariet i efterhand!

Att forskare och studenter vid våra lärosäten fritt kan söka och sprida kunskap, och vetenskapligt granska olika företeelser i samhället, utgör grunden för den akademiska friheten. Den akademiska friheten är i sin tur en grundläggande förutsättning för en livaktig demokrati och för samhällets utvecklingsförmåga.

I flera länder är lärosätenas roll som en självständig reflekterande kraft i samhället hotad, såväl i Europa som i andra delar av världen. Politiker i vissa länder begränsar lärosätenas utrymme för att självständigt besluta om utbildningens innehåll och form, och att välja forskningsfrågor. Det förekommer också att enskilda forskare utsätts för hot för att de ska sluta att kommunicera om sitt arbete och sina vetenskapliga resultat. Liknande tendenser syns också i Sverige och frågor om akademisk frihet är högaktuella. Frågan har aktualiserats bl.a. genom ett förslag från regeringen om en ändring av Högskolelagen, där akademisk frihet får större tyngd.

Välkommen till ett Rifoseminarium i samarbete med Sveriges unga akademi där du får en överblick kring den senaste utvecklingen internationellt och nationellt och där olika utmaningar för den akademiska friheten diskuteras.

Medverkande:

  • Fredrik Christensson, riksdagsledamot C, Utbildningsutskottet
  • Staffan I. Lindberg, professor i statsvetenskap och forskningsledare Varieties of Democracy (V-Dem). Hur ser det ut med den akademiska friheten i världen? Europa, USA, Kina m.fl.
  • Hur ser det ut i Sverige? Kan samma utveckling ske här? Andra risker? Vad kan vi göra för att skydda den akademiska friheten?
  • Panelsamtal med olika aktörer: Mats Ericson, ordförande SULF, Sanna Koskiniemi, ordförande SUA, Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Svenska Unescorådet, Ole Petter Ottersen, rektor Karolinska Institutet, Fredrik Christensson, C, samt Pia Steensland, KD.

Anna Wetterbom, VD Sveriges unga akademi, modererar samtalet

Välkommen med din anmälan senast den 5 oktober. Här finns anmälningsformulär! Efter anmälan kommer du att få en Zoom-länk som du kan ansluta dig till.

Välkommen!

Betty Malmberg                                       Sanna Koskiniemi
Ordförande Rifo                                       Ordförande Sveriges unga akademi

Innovativt, djärvt, hållbart – FoI för en grönare värld

Datum: Tisdagen den 19 maj kl 11.45-13.00
Plats: Webinarium (digitalt videomöte via Zoom)

Här finns ett referat från webbinariet.

Här kan du se en filmad upptagning från seminariet. Klicka på filmrutan så startar filmen.

Låt oss samtala om hur forskningspolitiken och de gröna näringarna tillsammans kan lösa de stora samhällsutmaningarna, med FN:s hållbarhetsmål och stärkt konkurrenskraft i fokus.

Näringsrik mat, rent vatten, förnybar energi, hållbara material och friska livsmiljöer är själva grunden för människans existens. De gröna näringarna har en nyckelroll för att lösa de globala samhällsutmaningarna. Här krävs banbrytande forskning, nytänkande tillämpningar och ökad samverkan.

Välkommen till ett digitalt dialogseminarium om hindren och möjligheterna kring bioekonomi, livsmedelsförsörjning, vattenresurser och stads- och landsbygdsutveckling.

Seminariet är ett samarbete mellan Rifo och KSLA.

Läs mer om program och anmälan!

Årsmöte 2020

Datum: Torsdag 7 maj kl. 14.00
Plats: Digitalt videomöte

Nu kan vi till slut inbjuda till ett försenat årsmöte för Rifo! Vi kommer att genomföra det som videomöte via Skype. Anmäl ditt deltagande till Rifos kansli, lars.j.eriksson@riksdagen.se, så återkommer vi med en detaljerad inbjudan och underlag. Rifos verksamhetsberättelse 2019 finns att läsa samt förslag till dagordning.

Infångning av koldioxid – var står tekniken?

Datum: onsdag 25 mars INSTÄLLT!!!

Pga rådande smittläge är seminariet INSTÄLLT. Avsikten är att arrangera det vid senare tillfälle.

Med vänlig hälsning

Betty Malmberg
Ordförande Rifo                          

Forskning för en bättre värld – avgörande kunskap om gängvåld och ojämlikhet

Datum: onsdagen 5 feb kl. 12.00-13.30
(lunchsmörgås och kaffe serveras från kl. 11.30)
Plats: Andrakammarsalen, Riksdagshuset, Entré Riksplan

Gängkriminalitetens problem och upplösning: Sverige ligger högt på listan över länder i Västeuropa där unga män riskerar att drabbas av skjutvapenvåld. Det finns politisk enighet om att skärpta straff och hårdare tag. Dessutom har det alltmer blivit en profilfråga för partier och enskilda politiker. Hur utvecklingen ska vända finns det däremot olika idéer om. Dödsskjutningarna i Sverige är väl kartlagda, så vad säger forskningen är bästa receptet för en långsiktig minskning av gängkriminalitet? Hur har problemet hanterats tidigare?

Den ekonomiska ojämlikhetens konsekvenser: Sverige som nation blir allt rikare, vilket skapar möjligheter för investeringar och högre tillväxt. Det är dock inte bara antalet miljardärer som har ökat – de senaste decennierna har även gruppen människor som riskerar att hamna i fattigdom blivit större. Oron växer för att Sverige dras isär, med social och politisk sprängkraft som resultat. Ekonomisk ojämlikhet påverkar den enskilda individens livschanser samtidigt som det potentiellt kan ha konsekvenser som sträcker sig in i efterkommande generationer. Hur ser inkomst- och förmögenhetsskillnaderna ut idag?

Välkommen till ett Rifo-seminarium i samarbete med RJ och VR där högaktuell forskning presenteras och diskutera! Läs mer om program och anmälan!

Forskning och innovation för stärkt konkurrenskraft

Datum: Onsdagen 22 januari kl. 17.00-18.30 (mingel och mat i SBB efter seminariet)
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan, Norrbro 1B’

En viktig del av vår konkurrenskraft är de kunskaps- och kompetensbaserade svenska företagen. Forskning behövs som bidrar till att lösa samhälleliga problem och för att stärka näringslivets utvecklingsförmåga och konkurrenskraft. Staten och andra forskningsfinansiärer satsar stora resurser för att stödja behovsmotiverad forsknings- och innovationsarbete.

  • Hur riktas stödet in för att bli effektivt?
  • Hur vet vi vad som är strategiskt viktigt?
  • Vad vet vi om resultaten av detta stöd?

Välkommen till ett Rifo-seminarium som problematiserar dessa frågor, redovisar resultat av insatser till behovsmotiverad forsknings- och innovationsarbete och visar hur resultat systematiskt kommer till användning. Det görs bl.a. med utgångspunkt i oberoende effektanalyser och utvärderingar med internationell medverkan. Läs mer i inbjudan och program!

Möt 2019 års Nobelpristagare

Datum: onsdag 11 dec kl. 13.30-14.30 (kaffe och kaka serveras efter seminariet)
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan (från Norrbro)

Möt Nobelpristagare i ett samtal om vägen till ett Nobelpris och vad politiken kan spela för roll. Under seminariet delar pristagarna med sig av sin forskning och sina erfarenheter.

  • Ekonomipriset: Esther Duflo belönas för sin forskning som avsevärt har förbättrat vår förmåga att bekämpa global fattigdom, t.ex. vilka specifika åtgärder som är mest effektiva för att förbättra barns hälsotillstånd.
  • Fysikpriset: Didier Queloz belönas för sina upptäckter av en planet i bana kring en solliknande stjärna utanför vårt solsystem.
  • Kemipriset: Stanley Whittingham belönas för sina upptäckter kring utvecklingen av litiumjonbatteriet.

Talman Andreas Norlén öppnar och inleder seminariet, följt av kortare anföranden av nobelpristagarna kring deras upptäckter. Därefter hålls en frågestund med riksdagsledamöter där Helene Hellmark Knutsson och Betty Malmberg medverkar. Anna Sjöström Douagi, programchef Nobel Prize Museum kommer att moderera samtalet.

Efter seminariet inbjuds deltagarna till kaffe och riksdagskaka.

Seminariet anordnas av Rifo i samarbete med Nobel Prize Museum.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Observera att detta alltid tar tid så du bör komma i god tid, helst senast kl. 13.15.

Anmälan senast den 9 december till Rifos kansli FULLSATT

Hjärtligt välkommen

Betty Malmberg
ordförande Rifo

Nobelprisen i fysik, kemi och fysiologi eller medicin samt Ekonomipriset 2019

Datum: 20 november 17.00—18.30 
Efter seminariet bjuds på mingel och mat i sammanbindningsbanan.
Lokal: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan, Norrbro 1A

Välkommen till populärvetenskapliga presentationer av 2019 års Nobelpris i fysik, kemi och fysiologi eller medicin samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. Ledamöter från de prisutdelande institutionerna berättar om den forskning som belönats. Läs mer om program och anmälan!