Rifos styrelse

Vid  årsmötet 30 mars 2022 har följande ledamöter valts att ingå i Rifos styrelse:

Riksdagsledamöter
Ordinarie                                                   Suppleant
Betty Malmberg, (M), ordförande            Marie-Louise Hänel Sandström, (M)
Gunilla Svantorp, (S)                                  Linus Sköld, (S)
Robert Stenkvist, (SD)                                Jörgen Grubb, (SD)
Fredrik Christensson, (C)                          Ulrika Heie, (C)
Ilona Szatmari Waldau, (V)                       Hanna Gunnarsson, (V)
Pia Steensland, (KD)                                   Ingemar Kihlström, (KD)
Helena Gellerman, (L)                                Lina Nordquist, (L)
Vakant                                                            Maria Gardfjell, (MP)

Forskare
Ordinarie
Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät, KTH, vice ordförande
Sergei Glavatskih, professor maskinelement, KTH
Martin Wierup, professor em., KSLA
Martin Jakobsson, professor, maringeologi, Stockholms universitet
Stefan Bengtson, professor paleozoologi, Naturhistoriska riksmuseet
Sophia Hober, professor i biokemi vid KTH
Pontus Nordenfelt, docent i infektionsbiologi vid Lunds universitet
Barbara Cannon, professor i zoofysiologi, Stockholms universitet

Suppleant
Karin Helander, professor teatervetenskap, ständig sekr. Vitterhetsakademien
Johan Rockberg, professor inom antikroppsteknologi och riktad evolution vid KTH

Revisorer
Ordinarie
Per-Arne Håkansson, (S)
Edvard Fleetwood, ek. lic, Sweden-Japan Foundation
Suppleant
Caroline Helmersson Olsson (S)