Rifos kansli

Rifos verkställande organ är kansliet, i vilket ingår en forskningssekreterare samt ekonomiadministrativt stöd från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Rifos verksamhet finansieras dels via medlemsavgifter, dels via ett årligt verksamhetsstöd från riksdagen. Antalet medlemmar uppgår 2012 till ca 440.

Forskningssekreterare Lars Eriksson, utvärderings- och forskningssekretariatet vid riksdagens utskottsavdelning är kontaktperson för kansliet.

Tel. 08-786 63 59, Mob. 070-631 26 03, e-post: lars.j.eriksson@riksdagen.se
Postadress: Sveriges Riksdag, 100 12 Stockholm