Om oss

Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare (Rifo)

Sällskapets uppgift är att utgöra ett forum för kontakt och information mellan riksdagsledamöter och forskare. Därvid har sällskapet bland annat att anordna studiebesök, föredrag och diskussioner samt att förmedla personliga kontakter.

Organisation

Rifo är en ideell förening vars högsta beslutande organ är årsmötet. Verksamheten leds av en styrelse som väljs vid varje årsmöte. Rifos verkställande organ är dess kansli.

Rifo arrangerar en rad aktiviteter i samarbete med andra organisationer, t.ex.
Kungliga Vetenskapsakademien
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
Vetenskapsrådet
m.fl.