Vilka fick årets priser och för vad – Nobelprisen 2022

Välkommen till populärvetenskapliga presentationer av 2022 års Nobelpris i fysik, kemi och fysiologi eller medicin samt Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

Datum: 23 november 2022, kl. 17.00 – 18.30
Lokal: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan Norrbro 1A

Program:

  • Välkomna, Gunilla Svantorp, Ordförande Rifo
  • Introduktion, Hans Ellegren, Ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien.
  • Nobelpriset i fysik: Sammanflätade tillstånd från teori till teknologi, Mats Larsson, Nobelkommittén för fysik vid Kungl. Vetenskapsakademien
  • Nobelpriset i kemi: Det säger bara klick – sedan sitter molekylerna ihop, Berit Olofsson, Stockholms universitet.
  • Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne: Deras upptäckter lär samhället hantera finanskriser bättre, John Hassler, Ekonomipriskommittén vid Kungl. Vetenskapsakademien
  • Nobelpriset i fysiologi eller medicin: Svante Pääbo och hans upptäckter rörande utdöda homininers arvsmassa och människans evolution, Olle Kämpe, Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet.

Anmälan senast den 21 november till Rifos kansli: lars.j.eriksson@riksdagen.se

Efter seminariet fortsätter vi med mingel med förtäring i sammanbindningsbanan.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Kom därför i god tid (dörrar öppnar från kl. 16.30)

Välkommen!
Gunilla Svantorp, ordförande Rifo

Kommentarer inaktiverade.