Rent dricksvatten – vilka hot finns?

Datum: onsdagen den 19 okt kl. 17:00-18:30
Plats: Riksdagshuset, Förstakammarsalen

Vatten är vår viktigaste resurs – vi kan inte överleva utan god tillgång till den. I Sverige är det en självklarhet att kunna dricka rent vatten direkt ur kranen. Vi vill att vårt vatten ska hålla en hög dricksvattenkvalitet utan innehåll av mikroorganismer eller kemikalier som kan orsaka hälsoproblem. Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och även en förutsättning för flertalet industrisektorer. Det är ytterst viktigt att vattnet håller en hög kvalitet. Dricksvatten framställs av råvatten från ytvatten, grundvatten eller havsvatten, och beroende på källan behandlas och renas vattnet genom olika processer.

Det finns många utmaningar med att säkerställa en hög dricksvattenkvalitet. Några av de utmaningar politiken ställs inför är ett förändrat klimat – med torka, vattenbrist och häftiga regn – miljöförstöring, mänskliga aktiviteter på och under vattenytan, kemikalier och mikroorganismer i vattnet, en fungerande infrastruktur med stora underhålls- och investeringsbehov, säkerhet och beredskap m.m.

Klarar politiken att möta de komplexa behov som finns? Det krävs en helhetsbild för detta och det är därför viktigt att ta del av kunskaper från forskningen inom området.

Välkommen till ett Rifo-seminarium där framstående forskare och experter presenterar och diskuterar våra dricksvattenutmaningar.

Program

  • Välkommen! Betty Malmberg, ordförande Rifo
  • En överblick kring de utmaningar vi står inför. Kenneth M Persson, professor i teknisk vattenresurslära, LU och forskningschef på Sydvatten AB
  • Forskning om tillgång till rent vatten, Karin Wiberg, professor i organisk miljökemi på institutionen för vatten och miljö, SLU
  • Utmaningar kring infrastrukturen, Pär Dalhielm, VD Svenskt Vatten
  • Frågor och diskussion leds av Martin Jakobsson, professor i maringeologi och geofysik, SU. Seminariedeltagarna välkomnas att ställa frågor och diskutera i anslutning till varje anförande.

Efter seminariet inbjuds deltagarna till fortsatta diskussioner med mingel och mat i Sammanbindningsbanan.

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (bl.a. passering genom säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll).

Anmälan senast den 17 oktober till Rifos kansli: lars.j.eriksson@riksdagen.se  

Hjärtligt välkommen!

Betty Malmberg,
ordförande Rifo

Kommentarer inaktiverade.