Kallelse till extra årsmöte

Datum: Onsdag 19 oktober kl. 16.30
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Samtliga medlemmar inbjuds till extra årsmöte. Bakgrunden till ett extra årsmöte är att flera riksdagsledamöter i Rifos styrelse lämnat riksdagen i samband med valet.

Enligt Rifos stadgar finns möjligheten att via ett extra årsmöte göra fyllnadsval till styrelsen. Styrelsen har i enlighet med § 8 i Rifos stadgar beslutat att kalla till ett extra årsmöte. Vid årsmötet ska fyllnadsval göras till platserna för riksdagsledamöter. Förslag till namn lämnas vid mötet. Samtliga ledamöter (forskare) från akademierna sitter fortsatt kvar.

Processen att utse nya ledamöter för riksdagspartierna är att gruppledarna för samtliga partier inbjudits att nominera en ordinarie och en suppleant till styrelsen. Rifos arbetsutskott tar ställning till nomineringarna och lämnar ett förslag till ny ordförande vid årsmötet.

I direkt anslutning till det extra årsmötet arrangerar Rifo ett seminarium på temat Dricksvatten.

Välkommen med din anmälan till extra årsmöte senast den 17 oktober till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se

Med vänlig hälsning

Betty Malmberg
Ordförande Rifo

Kommentarer inaktiverade.