Precisionshälsa – vägen framåt

Datum: onsdagen den 8 juni, kl. 13.00-14.30 (lunchsmörgås och kaffe serveras från kl. 12)
Plats: Förstakammarsalen, riksdagshuset, entré Riksplan, Norrbro 1A

Precisionshälsa syftar till ökad och mer jämlik hälsa genom att använda data om individens biologi, livsstil och miljö för att förebygga, diagnostisera och behandla med precision. Med precisionshälsa har vi möjlighet att få bättre prevention och diagnostik, effektivare behandlingar, färre vårdskador, ökad överlevnad och kortare sjukhusvistelser. Sverige har goda möjligheter att utveckla och dra nytta av precisionshälsa, med alla fördelar det för med sig för både befolkning och samhällsekonomi. Men, det kräver politisk handlingskraft och omställningar på flera områden.

Välkommen till ett Rifoseminarium i samarbete med Forska!Sverige som beskriver precisionshälsa, inte minst möjligheten till förebyggande vård. Seminariet handlar också om vad som krävs för att Sveriges befolkning ska få största möjliga nytta av precisionshälsa.Vid seminariet släpps även Agenda för hälsa och välstånd – Granskningsrapport 2021. Rapporten ligger som grund för ett konstruktivt samtal mellan politiker och aktörerna i life science-systemet om vilka åtgärder som regeringen genomfört, samt vilka som kvarstår.

Program

  • Välkomna, Betty Malmberg, ord Rifo
  • Agenda för hälsa och välstånd – Granskning 2021,Presentation av den senaste rapporten, Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige, kommentarer från riksdagsledamöterna Marie-Louise Hänel Sandström, M, Sofia Amloh, S, och Fredrik Christensson, C.
  • Precisionshälsa – vägen framåt, om precisionshälsa, med fokus på förebyggande insatser, Anna Martling, professor och dekan vid Karolinska Institutet samt överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset
  • Exempel på pågående precisionshälsa runtom i Sverige (film)
  • Panelsamtal mellan representanter från Agenda-gruppen och riksdagsledamöter om vilka insatser som kan göras för att utvecklingen ska gå framåt på bästa sätt. Medverkande: riksdagsledamöterna Lina Nordquist, L, Karin Rågsjö, V, Pia Steensland, KD. Agenda-gruppen: Ann-Marie Wennberg, läkare, professor och sjukhusdirektör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Anders Blanck, VD för LIF (De forskande läkemedelsföretagen) och Margaretha Haag, ordförande Nätverket mot cancer och Anna Martling.

Välkommen med din anmälan senast 6 juni till Rifos kansli: lars.j.eriksson@riksdagen.se

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver att kontroll sker vid inpassering i huset (säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Reception öppnar från kl. 12.00).

Hjärtligt välkommen!

Betty Malmberg
ordförande Rifo

Kommentarer inaktiverade.