Livsmedelsförsörjning – en ödesfråga

Datum: onsdagen den 18 maj kl. 17-19
Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B

Här finns en videoupptagning av seminariet: https://www.ksla.se/aktivitet/livsmedelsforsorjning-en-odesfraga-dialogtraff-rifo/

Välkommen till ett Rifo-seminarium i samarbete med KSLA där livsmedelsförsörjningen står i fokus. Vi får ta del av kunskap och diskutera med ledande experter och forskare olika aspekter av denna ödesfråga – den globala livsmedelsförsörjningen, beredskapen, markutnyttjande och genteknikens betydelse. Det finns även tillfälle till informella samtal vid en inledande fika och efterföljande mingel.

Program

  • från kl. 16.30 Samling – kaffe och smörgås i Donatorsfoajén
  • kl. 17.00 Varmt välkommen till KSLA, Jan Fryk, preses KSLA
  • Försörjning av 10 miljarder människor, Anders Wijkman, KSLA
  • FOI:s arbete med beredskap, Jens Mattsson, FOI och KSLA
  • Livsmedelsberedskap – aktuellare än någonsin, Inger Andersson, KSLA
  • Marken vår viktigaste resurs, Lennart Wikström, KSLA
  • Genteknik för framtidens livsmedelsförsörjning, Annika Åhnberg, KSLA
  • Diskussion ledd av Jan Fryk, preses KSLA
  • kl. 18.30 Visning av KSLA:s agrarhistoriska bibliotek
  • kl. 19 Avslutning – mingel med förfriskningar i Donatorsfoajén

Anmälan senast den 15 maj till Rifos kansli, lars.j.eriksson@riksdagen.se

Hjärtligt välkommen!

Betty Malmberg
ordförande Rifo

Kommentarer inaktiverade.