Är vi förberedda på framtidens klimat?

Datum: 20 april kl. 17-19
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagen, entré Riksplan. Avslutas med mingel

Seminariet fokuserar på om vi är förberedda på framtidens klimat. Några frågor som belyses vid seminariet är hur kommer jord- och skogsbruk att påverkas? Vilka havsnivåökningar kan vi räkna med? Vilka hälsoeffekter kan ett förändrat klimat leda till? Kan energifrågan lösas utan nya miljökatastrofer? Har vi rätt beredskap för klimatförändringarnas konsekvenser?

Det finns inget entydigt svar på hur klimatet kommer att utvecklas. Vi behöver därför arbeta med olika tänkbara klimatscenerier baserade på kunskapsläget, där icke linjära effekter av den globala uppvärmningen är särskilt svåra att hantera.

Välkommen till ett seminarium där de utmaningar vi står inför belyses av ledande forskare och experter inom några utvalda för samhället kritiska områden. Läs mer om program och anmälan!

!

Kommentarer inaktiverade.