Det svenska tillståndet – om brottsutvecklingen i Sverige

Tid: Tisdag 19 april, kl. 13.00–14.15 (kaffe serveras efter seminariet)
Plats: Förstakammarsalen, Riksdagshuset, entré Riksplan

Den svenska brottsutvecklingen har fått uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt. Nationellt har kriminalpolitik blivit en av de viktigaste frågorna för svenska väljare, internationellt har den svenska brottsutvecklingen ibland använts som ett skräckexempel – t.ex. i Norge och Danmark med begreppet det svenska tillståndet. Men vad säger forskningen; vilka typer av brott och andra hot mot samhället har ökat i Sverige, och vilka har det inte?

Välkommen till ett seminarium i samarbete med Institutet för framtidsstudier. där resultat av ett projekt med 22 forskare från olika discipliner presenteras. De ger en bredare beskrivning av situationen än den som vanligen förekommer i medierna. I fokus står bl.a. det dödliga skjutvapenvåldet, den organiserade brottsligheten och narkotikans och den kriminella ekonomins roll för den organiserade brottsligheten utveckling. Det kommer finnas utrymme för frågor till forskarna och de kommer även vara tillgängliga efter seminariet.

Seminariet kommer att live-streamas och du kan följa det på denna länk: https://www.iffs.se/live. Det kommer även finnas tillgängligt i efterhand.

Program

  • Välkomna! Betty Malmberg, (M) Rifos ordförande
  • Amir Rostami, docent i kriminologi och Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi beskriver situationen utifrån den nyutkomna antologin Det svenska tillståndet. En antologi om brottsutvecklingen i Sverige.
  • Frågor och diskussion. Pia Steensland, (KD) moderator

Anmälan senast den 15 april till Rifos kansli, lars.j.eriksson@riksdagen.se . 

Säkerhet och inpassering
Säkerheten i riksdagshuset kräver vidare att kontroll sker vid inpassering i huset (säkerhetsbågar, ID- och väskkontroll). Kom därför i god tid (dörrar öppnar från kl. 12.30).

Hjärtligt välkommen!

Betty Malmberg
ordförande Rifo

Kommentarer inaktiverade.