Årsmöte 2022

Datum: Onsdag 30 mars kl. 14.00
Plats: Digitalt videomöte via Skype

Alla Rifos medlemmar välkomnas till Rifos ordinarie årsmöte 2022!

Vid årsmötet kommer vår tillträdande ledamot Karin Helander,
professor i teatervetenskap och ständig sekreterare vid Vitterhetsakademien att ge en kort presentation av akademiens verksamhet.

Anmäl ditt deltagande till lars.j.eriksson@riksdagen.se Rifos kansli, så återkommer vi med en detaljerad inbjudan och underlag.

Rifos verksamhetsberättelse 2021 finns att läsa samt förslag till dagordning

Medlemsavgift
Genom medlemskap i Rifo erbjuds du ett stort utbud av intressanta seminarier kring aktuella forskningsfrågor, ges tillfällen till stimulerande möten med nätverket m.m. Du får löpande nyhetsbrev och inbjudningar per e-post. Rifos årsmöte har beslutat att medlemsavgiften  ska vara frivillig. Frivillig medlemsavgift kan sättas in på bankgiro 810-9720 eller per swish till 070-631 26 03. Tidigare års medlemsavgifter har varit 200 kr, men nivån är frivillig.

Kommentarer inaktiverade.