Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning

Datum: onsdagen den 13 oktober kl. 14.00-15.50
Plats: Andrakammarsalen

Här finns en TV-inspelning av seminariet där du kan ta del av seminariet!

Kan forskning styras effektivt utan att akademiens frihet och särart hotas?

Hur bör samverkan organiseras för att kunskap från lärosätena ska kunna tillämpas inom näringsliv, civilsamhälle och rättsväsende?

Vilken betydelse har forskningen haft för utformningen av svensk alkohol- och narkotikapolitik och införandet av evidensbaserade praktiker inom socialtjänsten?

Detta är några av de frågeställningar som diskuteras vid seminariet med utgångspunkt i ny forskning och konkreta exempel med relevans för en rad olika politikområden. Läs mer i program och inbjudan!

Kommentarer inaktiverade.