Rifo/IVAs kunskapslunch: Effekter av Tekniksprånget – studieval, attityder, genomströmning och examina

Tid:        Torsdagen den 22 april kl.12.00-13.00
Plats:    Här kan du ta del av webinariet i efterhand

Här kan du läsa faktablad om resultaten: Studie om Tekniksprångets effekter

Sverige behöver fler ingenjörer. För att bidra till att säkra den kompetensförsörjning som krävs för att möta samhällsutmaningarna så driver IVA sedan 2012 praktikprogrammet Tekniksprånget. Syftet är att stärka rekryteringen till högre tekniska utbildningar och bredda mångfalden bland dem som söker, med ett särskilt fokus på unga kvinnor. Sedan starten har över 20 000 unga vuxna sökt till Tekniksprånget och knappt 5 000 har erbjudits och genomgått praktik. Hälften av dessa är unga kvinnor.

I en nyligen genomförd studie har data från SCB använts för att analysera vad som sker efter praktiken. Hur många går vidare till högre studier, vilka studieval görs, fullföljs utbildningarna? Kunskapslunchen inleds med en presentation av data från undersökningen. Därefter kommenteras Tekniksprångets betydelse för rekryteringen till högre tekniska studier och den framtida kompetensförsörjningen av företrädare för både högskolesektorn och näringslivet.

Vid kunskapslunchen medverkar Helena Gyrulf, civ.ing., verksamhetschef för Tekniksprånget på IVA, Birgitta Bergvall-Kåreborn, professor i informatik och rektor vid Luleå Tekniska Universitet Jan-Eric Sundgren, professor em. i tunnfilmsfysik och senior rådgivare till Teknikföretagen, tidigare rektor för Chalmers och befattningar i AB Volvos koncernledning

Både Birgitta Bergvall-Kåreborn och Jan-Eric Sundgren ingår i Tekniksprångets styrgrupp.

Anmälan senast den 21april till Rifos kansli, lars.j.eriksson@riksdagen.se.

Teamslänk för uppkoppling till mötet skickas efter anmälan.

Hjärtligt välkomna!

Betty Malmberg                                      Johan Weigelt
Ordförande Rifo                                     Akademisekreterare och vice vd, IVA

Kommentarer inaktiverade.