Hur kan vi hitta en lösning för ökad tillgång till vård och möte med läkare och övrig sjukvårdspersonal?

Datum: onsdagen 14 april kl. 10.15-11.30
Plats: Webinarium via Skype

Mötet mellan patient och läkare eller annan vårdpersonal är av stor vikt i vårdprocessen. Det är väsentligt att kvaliteten i mötet blir så bra som möjligt. Utvecklingen inom vården har varit att utrymmet blivit allt mindre. En utmaning för politiken är att bryta den utvecklingen och ge bättre förutsättningar. Den tekniska utvecklingen med olika digitala lösningar har skapat nya möjligheter både att öka omfattningen och att förbättra kvaliteten i mötet. Det pågår ett forsknings- och utvecklingsarbete på flera ställen i regioner och vid lärosäten. Vid detta seminarium kommer olika intressanta exempel att presenteras och diskuteras.

Program:

  • Välkomna! Barbara Cannon, professor fysiologi, fd. preses KVA, ledamot Rifos styrelse
  • Hur kan digitalisering underlätta för tillgänglighet inom vården, Johan Hultberg, riksdagsledamot, socialutskottet
  • En god och effektiv vård, Martin Nedergaard-Hansen, ortoped samt grundare och ordförande av partiet ”Bevara Akutsjukhusen”, Region Jönköpings län
  • Hur digitalisering inom diabetesvården, via Diabetesenkäten, kan göra patienten mer delaktig, förbättra behandlingen och underlätta mötet med läkaren, Katarina Eeg-Olofsson, med.dr. och överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset
  • Hur kan digitala innovationer öka tillgängligheten i vården genom att möjliggöra nya sätt att (sam)skapa värde tillsammans med patienterna? Christian Colldén, forskare vid Centre for Healthcare Improvement, Chalmers och specialist inom psykiatri vid Sahlgrenska
  • Moderator, Marie-Louise Hänel Sandström, riksdagsledamot i utbildningsutskottet, leg. läkare, specialist allmänmedicin,
    ledamot Rifos styrelse

Välkommen med din anmälan senast den 13 april till Rifos kansli lars.j.eriksson@riksdagen.se . Efter anmälan kommer du att få en inbjudan till Skype-mötet.

Hjärtligt välkommen!

Betty Malmberg
ordförande Rifo  

Kommentarer inaktiverade.