Kommande Rifo-seminarier

Styrelsen planerar för ett antal seminarier under början av nästa år. Smittspridning och restriktioner förväntas vara liknande de vi har nu så därför kommer de att genomföras som webinarier. Vi återkommer efter nyåret med mer detaljerade inbjudningar men redan nu kan vi berätta kort vad de handlar om.

  • 4 februari kl. 13.00-14.15 Agenda för hälsa och välstånd – status 2020. Ett Rifo-seminarium i samarbete med Forska!Sverige där bl.a. frågor tas upp om de politiska förutsättningarna för medicinsk forskning, utbildning och innovation av hög kvalitet.
  • 10 februari kl. 12 Framtidens förnybara drivmedel. Ett Rifo-seminarium i samarbete med f3 – Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel där möjligheter och utmaningar med olika drivmedel och system diskuteras.
  • 18 feb kl. 12-13 Lunchsamtal: modellering som underlag för politiska beslut. En digital workshop i samarbete mellan Rifo och Institutet för framtidsstudier. Endast riksdagsledamöter.
  • 10 mars kl. 12-13 Replikeringsutmaningen – Är det kris i forskningsfrågan? Under hösten har en debatt pågått kring möjligheterna att upprepa vetenskapliga forskningsrön (initierad av en bok av Hanne Kjöller). Flera ledamöter i Rifos styrelse är engagerade i ett seminarium den 14 dec vid KTH där dessa frågor tas upp. Rifo kommer tillsammans med Sveriges unga akademi att belysa frågan vid webinariet den 10 mars.
  • 24 mars kl. 13-15 Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning. Ett Seminarium i samarbete mellan Rifo och Riksbankens jubileumsfond där nya forskningsrön från programmet Samhällets långsiktiga kunskapsförsörjning redovisas.
  • Därutöver pågår planering i samarbete med IVA om ett webinarium där den aviserade forskningspolitiska propositionen diskuteras samt en digital presentation av IVAs årliga tekniktal.

Kommentarer inaktiverade.